Opdrachtgevers in binnen- en buitenland
Opdrachtgevers in binnen- en buitenland

"De mensen achter ferryplan zijn gedreven en hebben ervaring..."

Zij denken "out of the box"

Johan Hania is bedrijfsleider van Riveer, de veerdienst in de regio Gorinchem. Dit is een innovatieve veerdienst die ondernemend aan de weg timmert met de exploitatie van autoveren, voet-fiets, snelle veren en watertaxi’s. Zie ook www.riveer.nl

 

Rob Joosten is zelfstandig adviseur bij gemeentes en regionale ontwikkelingsbedrijven, op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Zie www.rjabv.com

Daarbij heeft hij specifieke competenties op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie van veerdiensten.


 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ferryplan voert (inter)nationale opdrachten uit voor (semi)overheden en ondernemers op het gebied van ferries. De opdrachten variëren van het opstellen van businessplannen, het opzetten van nieuwe en het verbeteren van bestaande exploitaties, het ontwikkelen van nieuwe veerboten, het doen van marktonderzoek etc. Ferryplan heeft ervaring met alle soorten onderzoeken en ferries: watertaxi’s, (onbemande/elektrische) voet/fietsveren en autoveren. In 2019 heeft Ferryplan bijvoorbeeld een op zonne-energie aangedreven voetveer voor de gemeente Zwolle gebouwd, de Ferry-easy. Dit doet dienst als onbemande oeververbinding in de uiterwaard voor wandelaars van o.a. het Laarzenpad. Ferryplan heeft hiervoor in 2017 een haalbaarheidsstudie geschreven voor het Waterschap. In 2020 hebben wij voor Natuurmonumenten een rapportage opgeleverd over de exploitatie van de veerverbinding naar het eiland Tiengemeten na 2020. In 2021 heeft Rob Joosten een studie gedaan naar de electrificatie van de gemeentelijke Zaltbommelse autoveren. Begin 2022 leverde Rob in opdracht van de VNG Gelderland en de regio Rivierenland een onderzoek naar de toekomst van de Gelderse veren in relatie tot het Gelders Verenfonds op. In 2022 voert Ferryplan een studie uit naar de elektrificatie van de pontjesbrug in Willemstad, Curaçao

Het spreekt voor zich dat wij ruime ervaring hebben in zaken als verwerven van subsidies,  veiligheid, procesbegeleiding en projectmanagement. Binnen dat pakket valt ook calamiteitenbestrijding/rescue op het water en vraagafhankelijk vervoer. 

 

Waarom Ferryplan?

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een vlotte no-nonsense aanpak waarbij wij innovatieve originele ideeën ontwikkelen al dan niet vanuit een bepaald startpunt dat de opdrachtgever aandraagt. De bedachte oplossingen en plannen zijn praktisch uitvoerbaar en financieel haalbaar rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever. Vaak zijn er overheden in het spel die een aparte aanpak vragen. Ferryplan kan daar mee omgaan. Ferryplan houdt er een eigen visie op na die zich in de laatste twee decennia in de praktijk bewezen heeft. Veel ideeën van Ferryplan worden dan ook elders gekopieerd. 

Voor elke rivier, kanaal of beek, zorgt Ferryplan voor een veilige oversteek!

 

Team Ferryplan

Rob en Johan werken sinds 1994 ruim vijfentwintig jaar samen op het gebied van exploitatie en advisering van veerdiensten, ferries. Uniek is dat Ferryplan over eigen praktische ervaring beschikt vanuit een jarenlange exploitatie van diverse veerdiensten. Wij bieden dus geen bureauoplossingen die niet werken. 

Voor CROW namen Johan en Rob vanuit hun specifieke kennis deel aan de kennisgroep Vervoer over water gericht op de ontwikkeling van een online kennisbank (www.crow.nl/pvow). Sinds tien jaar is Johan voorzitter van het Landelijke Veren Platform (LVP) waarvan Rob van 2006 tot 2020 adviseur was. Het LVP behartigt de algemene belangen van de Nederlandse veerdiensten. In 2017 heeft het LVP het rapport

Wel-varend (zie download beneden) uitgebracht over het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten anno 2016. 

 

Download
Wel-varend
Het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten op de Nederlandse binnenwateren anno 2016.
Wel-varend - Het economisch en maatschap
Adobe Acrobat document 2.6 MB
New ferrys......, always a party!
New ferrys......, always a party!